ID bài viết : 00077896 / Sửa lần cuối : 11/04/2022

Tôi không thể thiết lập kết nối với một điểm truy cập mạng LAN không dây.

Kết nối mạng LAN không dây

  Thử giải quyết vấn đề bằng cách làm theo các hướng dẫn xử lý sự cố có liên quan dưới đây .

  Nội dung :

  1. Tham khảo việc tuân thủ với công nghệ không dây. 
  2. Kiểm tra môi trường điểm truy cập.
    
  3. Tham khảo cách để thiết lập các điểm truy cập trên máy ảnh
  4. Kiểm tra các phương pháp đăng ký. (đối với WPS Push)
  5. Kiểm tra các phương pháp đăng ký. (đối với Access point settings).
  6. Kiểm tra các mục nhập. (Khi chọn tên SSID trong danh sách).
  7. Kiểm tra các mục nhập. (Khi nhập tên SSID bằng tay).
  8. Kiểm tra các thiết lập lọc MAC , địa chỉ của các điểm truy cập.
    
  9. Tắt và mở nguồn của máy ảnh và điểm truy cập. 
  10. Cập nhật firmware điểm truy cập. 

  1. Kiểm tra việc tuân thủ với công nghệ không dây .

   Chiếc máy ảnh này hỗ trợ kết nối không dây 802.11b/g/n IEEE . Máy ảnh không hỗ trợ IEEE 802.11a .

  2. Kiểm tra môi trường điểm truy cập.

   • Nếu nguồn của các điểm truy cập tắt, hãy mở nguồn lên.
   • Di chuyển máy ảnh gần hơn với các điểm truy cập .
    LƯU Ý : Tùy thuộc vào điều kiện xung quanh như những trở ngại giữa máy ảnh và điểm truy cập, điều kiện tín hiệu và các tài liệu của tường, vv, khoảng cách truyền tín hiệu có thể ngắn hơn. Di chuyển máy ảnh hoặc giảm khoảng cách giữa máy ảnh và các điểm truy cập.

   Nếu vấn đề vẫn còn, hãy tiếp tục BƯỚC 3 .

  3. Tham khảo cách thiết lập các điểm truy cập trên máy ảnh.

   Đối với WPS Push, đi đến BƯỚC 4.
   Đối với Access point settings, đi đến BƯỚC 5.

  4. Kiểm tra các phương pháp đăng ký. (Đối với WPS Push)

   Hãy chắc chắn rằng các điểm truy cập hỗ trợ phương pháp WPS push.

   QUAN TRỌNG:

   • Để sử dụng chức năng WPS Push, sử dụng một điểm truy cập hỗ trợ phương pháp nút WPS push.
   • Nếu sự bảo mật của các điểm truy cập được thiết lập là WEP, bạn không thể sử dụng chức năng WPS Push trên máy ảnh. Thay đổi thiết lập điểm truy cập thành WPA hoặc WPA2, hoặc đăng ký các điểm truy cập bằng tay trên máy ảnh.
   • Nếu bạn không thể sử dụng chức năng WPS push, đăng ký các điểm truy cập bằng tay trên máy ảnh.
  5. Kiểm tra các phương pháp đăng ký. (đối với Access point settings)

   • Chọn tên SSID của các điểm truy cập từ danh sách, và sau đó đi đến BƯỚC 6 để đăng ký.
   • Nhập tên SSID của các điểm truy cập bằng tay, và sau đó đi đến BƯỚC 7 để đăng ký.
   • (Khi sử dụng một điểm truy cập hỗ trợ WPS PIN) Đăng ký mã PIN của máy ảnh đến các điểm truy cập.
    MẸO: Đăng ký tên SSID của các điểm truy cập bằng cách chọn từ danh sách hoặc nhập bằng tay.
  6. Kiểm tra các mục nhập. (Khi chọn tên SSID trong danh sách)

   QUAN TRỌNG: Nếu chức năng như SSID Stealth kích hoạt trên các điểm truy cập, tên SSID có thể không xuất hiện trong danh sách mạng. Hãy thử đăng ký bằng cách nhập tên SSID bằng tay.

   1. Hãy chắc chắn rằng tên SSID trong danh sách được chọn đúng.
   2. Hãy chắc chắn rằng bạn nhập đúng mật khẩu (mật mã).
   3. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ IP được thiết lập là Auto.
   4. Nếu chọn Manual, xác nhận địa chỉ được nhập là chính xác.
    • Địa chỉ IP 
    • Subnet mask
    • Default gateway

   Nếu vấn đề vẫn còn, đi đến BƯỚC 8.

  7. Kiểm tra các mục nhập. (Khi nhập tên SSID bằng tay)

   1. Hãy chắc chắn rằng bạn nhập đúng  tên SSID.
   2. Hãy chắc chắn rằng các thiết lập bảo mật được chọn (WPA/WEP/none ) và mật khẩu (mật mã) nhập vào là chính xác.
   3. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ IP được thiết lập là Auto.
   4. Nếu chọn Manual, xác nhận địa chỉ được nhập là chính xác. 
    • Địa chỉ IP
    • Subnet mask
    • Default gateway

   Nếu vấn đề vẫn còn, đi đến BƯỚC 8.

  8. Kiểm tra các thiết lập lọc địa chỉ MAC của các điểm truy cập.

   Nếu bạn cho phép lọc địa chỉ MAC, bạn cần phải đăng ký địa chỉ MAC của máy ảnh đến điểm truy cập để cho phép kết nối với máy ảnh.

   LƯU Ý: Hiển thị các địa chỉ MAC bằng cách làm theo các bước dưới đây.
   MENU - Setup - Disp MAC Address

   Nếu vấn đề vẫn còn, đi đến BƯỚC 9.

  9. Tắt và mở nguồn của máy ảnh và điểm truy cập.

   QUAN TRỌNG : Tắt và mở nguồn của các điểm truy cập sẽ không xóa các thiết lập điểm truy cập, tuy nhiên, bạn có thể không có khả năng kết nối các thiết bị khác đến điểm truy cập, hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

   Thiết bị điểm truy cập thường không có công tắc điện. Ngắt kết nối phích cắm điện, và sau đó kết nối lại.

   Nếu vấn đề vẫn còn, đi đến BƯỚC 10.

  10. Cập nhật firmware điểm truy cập.

   Cài đặt phần mềm mới nhất cho các điểm truy cập có thể giải quyết vấn đề.
   Kiểm tra xem phần mềm mới nhất có sẵn trên trang web của các điểm truy cập.  -------------------------------------------------- ------------------------------