ID bài viết : 00074734 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Tại sao khi sử dụng chức năng power zoom và ống kính SELP18200 để zoom, hình ảnh bị rung/lắc khi hướng zoom đã được thiết lập hay khi tiêu cự đã ở điểm chụp xa nhất?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hình ảnh bị rung/lắc khi sử dụng ống kính SELP18200 để zoom

Nguyên nhân của hiện tượng này là do tính chất cơ chế zoom của ống kính
Có thể giảm thiểu hiện tượng này bằng phương pháp chụp dưới đây

  • Di chuyển ống kính theo hướng bạn muốn zoom trước khi ghi hình
  • Dừng zoom khi đến điểm tiêu cự xa nhất