ID bài viết : 00074734 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tại sao khi sử dụng chức năng power zoom và ống kính SELP18200 để zoom, hình ảnh bị rung/lắc khi hướng zoom đã được thiết lập hay khi tiêu cự đã ở điểm chụp xa nhất?

    Hình ảnh bị rung/lắc khi sử dụng ống kính SELP18200 để zoom

    Nguyên nhân của hiện tượng này là do tính chất cơ chế zoom của ống kính
    Có thể giảm thiểu hiện tượng này bằng phương pháp chụp dưới đây

    • Di chuyển ống kính theo hướng bạn muốn zoom trước khi ghi hình
    • Dừng zoom khi đến điểm tiêu cự xa nhất