ID bài viết : 00131930 / Sửa lần cuối : 30/10/2016

Một số nội dung của thiết bị USB không thể phát tiếp tục khi sử dụng ứng dụng video.

Một số nội dung của thiết bị USB không thể quay trở lại khi sử dụng ứng dụng video.

    Nếu chức năng tìm kiếm không thể sử dụng được với các nội dung, sau đó việc phát lại có thể không được phát tiếp tục. Đây là một hạn chế của phần mềm.

    Để phát lại nội dung, hãy làm theo các bước sau đây.

    1. Nhấn và giữ nút Enter trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Play from beginning.