ID bài viết : 00151562 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Không thể phát nội dung video được ghi ở tốc độ khung hình 121 fps trở lên bằng ứng dụng Video.

  Không thể phát nội dung video có tốc độ khung hình 121 fps trở lên qua USB do thông số kỹ thuật của Tivi. Hãy phát nội dung bằng cách kết nối máy ảnh và Tivi bằng cáp HDMI.

  LƯU Ý:

  • Khi phát nội dung video có tốc độ khung hình vượt quá 60 fps qua HDMI, tốc độ khung hình được máy ảnh chuyển đổi giảm xuống còn 60 fps.
  • Để biết chi tiết về tốc độ khung hình của nội dung video có thể phát qua USB, hãy tham khảo phần Videos (Video) trong Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp).
   Các bước sau đây mô tả cách truy cập thông tinHelp Guide (Hướng dẫn trợ giúp) bằng cách sử dụng Tivi. Để xác nhận thông tin này trên Web, hãy truy cập trang web sau và tiếp tục với bước 3.


   1. Nhấn nútHELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp), rồi nhấn nútEnter.
   3. Chọn Using the TV with Other Devices (Sử dụng Tivi với các Thiết bị khác), rồi nhấn nútEnter.
   4. Chọn USB devices (Thiết bị USB), rồi nhấn nútEnter.
   5. Chọn Supported files and formats (Tập tin và định dạng được hỗ trợ), rồi nhấn nútEnter.
   6. Chọn Videos (Video), rồi nhấn nútEnter.