ID bài viết : 00146092 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Không thể kết nối Internet sau khi thay đổi các thiết lập IP từ DHCP sang STATIC.

Không thể kết nối Internet sau khi thay đổi các thiết lập IP từ DHCP sang STATIC.

    Nếu bạn không thể kết nối Internet trong khi cài đặt mạng sau khi thay đổi các thiết lập IP từ DHCP sang STATIC, rút phích cắm Tivi và kết nối lại cáp mạng LAN sau khi thay đổi các thiết lập IP để giải quyết vấn đề.