ID bài viết : 00146111 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn bảo vệ mật khẩu tài khoản local user.

Hướng dẫn bảo vệ mật khẩu tài khoản local user.

  Thực hiện theo các bước sau để bảo vệ mật khẩu một tài khoản local account.

  CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Nếu bạn sử dụng tài khoản quản trị để thay đổi mật khẩu cho tài khoản khác, các tập tin được mã hóa hoặc thư thông báo cho tài khoản khác có thể không còn có thể truy cập cho người đã sử dụng tài khoản đó.

  Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách, nhấp vào Control Panel.

  1. control panel

  2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào User Accounts.

   control panel user accounts

  3. Trong cửa sổ User Accounts, nhấp vào Manage another account.

   control pane manage user

  4. Trong cửa sổ Manage Accounts, nhấp vào tài khoản bạn muốn thay đổi.

   LƯU Ý: Loại tài khoản Guest không thể thay đổi được.

  5. Trong cửa sổ Make changes to [the account], nhấp vào Create a Password.

   control pane create password

   LƯU Ý: Tùy chọn Create a Password sẽ không có sẵn nếu tài khoản đó đã được bảo vệ mật khẩu. 

  6. Trong cửa sổ Create Password, trong ô nhập văn bản New password, nhập mật khẩu mong muốn.

  7. Trong ô nhập văn bản Confirm new password, gõ mật khẩu một lần nữa.

   LƯU Ý: mật khẩu phải được gõ chính xác giống nhau cả hai lần.

  8. Trong ô nhập văn bản Type a password hint, gõ một từ hoặc cụm từ mà sẽ giúp đỡ để ghi nhớ mật khẩu.
  9. Nhấp vào nút Create password.

   control panel create password window

  10. Trong cửa sổ Change an Account, nhấp vào dấu X ở góc trên bên phải để đóng cửa sổ lại.