ID bài viết : 00062983 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để chuyển từ sử dụng tài khoản Microsoft đến sử dụng 1 tài khoản người dùng trong máy Windows 8.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Từ tài khoản Microsoft, theo các bước sau để đăng nhập vào 1 tài khoản người dùng trong máy:

 1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
  Image

  LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

 2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
  Image
 3. Trong màn hình PC Settings , nhấp thanh Users.
 4. Trên thanh Users, nhấp Switch to Local Account.
  Image

  LƯU Ý: Nếu được hỏi để xác thực tài khoản hiện tại của bạn, nhập mật khẩu tài khoản Microsoft và sau đó nhấp nút Next.

 5. Trong màn hình Switch to a local account, nhập User name, Password, nhập lại password lần nữa, tạo 1 Password hint, và sau đó nhấp nút Next.
  Image
 6. Trong You're almost done , nhấp nút Sign out and finish.
  Image