ID bài viết : 00059577 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để chuyển sử dụng từ tài khoản Microsoft thành tài khoản Local user.

  Từ tài khoản Microsoft, theo các bước sau để đăng nhập vào một tài khoản Local user:

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp tab Accounts.
  4. Trên tab Accounts, nhấp Disconnect.
  5. Trong màn hình Switch to a local account, gõ mật khẩu tài khoản Microsoft hiện tại và sau đó nhấp nút Next.
  6. Trong màn hình Enter the following information, nhập User name, Password, nhập mật khẩu lại lần nữa, tạo một Password hint, và sau đó nhấp nút Next.
  7. Trong màn hình You're almost done, nhấp nút Sign out and finish.
   Image