ID bài viết : 00063375 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thêm hoặc loại bỏ mật khẩu bảo vệ màn hình trong Windows 8 và 8.1.

  Thực hiện các bước sau để thêm hoặc loại bỏ mật khẩu bảo vệ màn hình.

  1. Tại màn hình Start của Windows User Interface (UI), nhấp vào tile Desktop.
   Image
  2. Tại màn hình Desktop, di chuyển đến (nhưng không bấm) góc dưới bên phải hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn Settings.
  3. Tại  màn hình Settings, bấm Personalization.
  4. Tại màn hình Personalization, nhấp vào biểu tượng Screen Saver .
  5. Tại cửa sổ Screen Saver Settings, trong phần Screen saver, đánh dấu chọn vào On resume, display logon screen

   LƯU Ý: Hủy bỏ dấu chọn trong ô bên cạnh On resume, display logon screen nếu bạn muốn loại bỏ việc nhập mật khẩu khi nối lại từ các trình bảo vệ màn hình.

  6. Tại cửa sổ Screen Saver Settings, nhấp vào nút OK.
  7. Tại cửa sổ Personalization, nhấp X ở góc trên bên phải để đóng cửa sổ.