ID bài viết : 00059553 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để tạo tài khoản Local User.

  Theo các bước sau để tạo một tài khoản Local User trên máy tính.

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp vào tab Accounts.
  4. Trên tab Accounts, nhấp Disconnect.
  5. Trong màn hình Switch to a local account, nhập mật mã tài khoản Microsoft hiện tại và sau đó nhấp nút Next.
  6. Trong màn hình Enter the following information, nhập User name, Password, nhập lại password lần nữa, tạo một Password hint, và sau đó nhấn nút Next.
  7. Trong màn hình You're almost done, nhấp nút Sign out and finish.
   Image