ID bài viết : 00146110 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn kích hoạt Tài khoản Administrator, tài khoản Guest, hoặc cả hai.

Hướng dẫn kích hoạt Tài khoản Administrator, tài khoản Guest, hoặc cả hai.

  Khi hệ điều hành Windows 10 được cài đặt, nó sẽ tự động tạo một tài khoản User (tài khoản này sẽ có tên bạn mà bạn cung cấp cho nó trong suốt quá trình cài đặt). Theo mặc định, tài khoản người dùng được tạo ra có quyền quản trị và là tài khoản chính cho máy tính. Hệ điều hành cũng sẽ tự động tạo hai tài khoản bổ sung, theo mặc định, cả hai đều giữ không hoạt động. Một là tài khoản Guest và tài khoản khác là tài khoản Administrator

  Thực hiện theo các bước sau để kích hoạt tài khoản Administrator, tài khoản Guest, hoặc cả hai.

  1. Nhấp phải vào nút Start, hoặc nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách, nhấp vào để chọn Command Prompt (Admin).Command Prompt (Admin)

   LƯU Ý: Nếu nhắc nhở yêu nhập mật khẩu quản trị hoặc User Account Control hiển thị, nhấn Yes.

  2. Trong cửa sổ Administrator: Command Prompt, nhập net user và sau đó nhấn phím Enter.Administrator: Command Prompt - net user

   LƯU Ý: Bạn sẽ nhìn thấy cả tài khoản AdministratorGuest được liệt kê.

   • Để kích hoạt tài khoản Administrator, gõ lệnh sau; net user administrator /active:yes và sau đó nhấn phím Enter.
    net user administrator /active:yes
   • Để kích hoạt tài khoản Guest, gõ lệnh sau; net user guest /active:yes và sau đó nhấn phím Enter.
    net user guest /active:yes
  3. Sau khi tài khoản Administrator được kích hoạt, bạn có thể đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản này.

   QUAN TRỌNG: Theo mặc định, tài khoản Administrator không được bảo về mật khẩu. Nếu bạn đang dự định đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng tài khoản Administrator, khuyến khích bạn nên  bảo vệ mật khẩu tài khoản .