ID bài viết : 00146105 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn thiết lập kết nối với mạng không dây hoặc điểm truy cập.

Hướng dẫn thiết lập kết nối với mạng không dây hoặc điểm truy cập.

  Thực hiện theo các bước sau để kết nối với một mạng không dây hoặc điểm truy cập.

  QUAN TRỌNG:

  • Trước khi bắt quá trình này, hãy chắc chắn rằng công tắc Wireless của thiết bị được chuyển sang bị trí Bật.
  • Không phải tất cả máy tính đều có công tắc Wireless. Để biết mát tính của bạn có công tắc Wireless không, hãy kiểm tra thông số kĩ thuật của máy tính
  • Nếu bạn sẽ cố gắng kết nối với một mạng được bảo vệ mật khẩu, hãy chắc chắn bạn đã có được mật khẩu thích hợp từ Quản trị mạng trước khi cố gắng kết nối.
  1. Nhấp vào Start, và từ Start menu, nhấp vào Settings.

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I cũng sẽ dẫn bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, nhấp vào biểu tượng Network & Internet.

   Network and Internet

   LƯU Ý: Màu nền của thiết lập khác nhau dựa theo những gì đã được thiết lập trên máy tính.

  3. Trong màn hình Network & Internet, nhấp vào để chuyển Wi-Fi trượt sang On.

   WiFi Slider

  4. Dưới thanh trượt Wi-Fi, nhấp vào để chọn mạng không dây bạn muốn sử dụng, nhấp vào để chọn Connect automatically (nếu muốn), và sau đó nhấn nút Connect.

   QUAN TRỌNG:

   • Nếu được nhắc, bạn sẽ cần phải nhập mã xác nhận thích hợp để truy cập vào mạng được lựa chọn. Nếu bạn không biết mật khẩu thích hợp bạn sẽ không thể kết nối với mạng.
   • Nhấp vào Advanced options để xem thông tin các nhà sản xuất thiết bị và trình điều khiển không dây.

   Bạn cũng có thể nhấp vào Manage Wi-Fi settings để truy cập tính năng Wi-Fi Sense. Tính năng Wi-Fi Sense cho phép bạn kết nối với tới hotspot Wifi đề xuất và mạng chia sẻ kết nối với bạn.WiFi Sense

  QUAN TRỌNG:

  • Bằng việc sử dụng tính năng Wi-Fi Sense, bạn đồng ý rằng nó có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn.
  • Không phải tất cả hotspots Wi-Fi hoặc mạng đều được bảo vệ. Hãy đảm bảo có tất cả các biện pháp phòng ngừa an ninh cần thiết trước khi kết nối với bất kỳ mạng hoặc các hotspot.