ID bài viết : 00143694 / Sửa lần cuối : 29/02/2016In

Làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bộ chuyển đổi mạng.

Làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bộ chuyển đổi mạng.

  Làm theo các bước sau đây để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa card mạng có dây hoặc không dây:

  1. Nhấp chuột vào nút Start và sau đó nhấp Control Panel.
  2. Trong cửa sổ Control Panel nhấp chọn Network and Internet.
  3. Trong cửa sổ Network and Internet nhấp chọn Network and Sharing Center.
  4. Trong cửa sổ Network and Sharing Center, ở bên trái khung dưới của Tasks, nhấp chọn Manage network connections.
  5. Trong cửa sổ Network Connections, nhấp chuột để chọn kết nối mạng mong muốn sau đó nhấp vào một trong các nút sau: 
   • Nếu bạn muốn kích hoạt các bộ chuyển đổi mạng, trên menu bar, nhấp vào nút Enable this network device.
   • Nếu bạn muốn vô hiệu hóa bọ chuyển đổi mạng, trên thanh trình đơn, nhấp vào nút Disable this network device.

   LƯU Ý: Nếu gõ mật khẩu dành cho quản trị hoặc khi hiển thị User Account Control, gõ mật khẩu hoặc nhấp Continue.