ID bài viết : 00059007 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tính năng Bluetooth Wireless trên máy tính.

  Thực hiện các bước sau để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tính năng Bluetooth trên máy tính.

  1. Trỏ chuột đến (những không nhấp) góc phải dưới hay góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp PC and devices.
  4. Trong màn hình PC and devices, nhấp Bluetooth.
   Image
  5. Trong màn hình Manage Bluetooth devices, nhấp nút để Bật hoặc Tắt tính năng Bluetooth.