ID bài viết : 00176470 / Sửa lần cuối : 16/05/2022

Khắc phục sự cố kết nối Bluetooth với thiết bị âm thanh trên Android TV™/Google TV™ phát hành từ năm 2017 đến nay

  QUAN TRỌNG: Đây là giải pháp dành riêng cho mẫu máy, hãy tham khảo phần Sản phẩm và danh mục áp dụng cho bài viết này để đảm bảo những thông số kỹ thuật này có thể áp dụng cho mẫu máy của bạn.

  Để tìm hiểu về các thiết bị Bluetooth và mẫu TV có khả năng kết nối Bluetooth, hãy tham khảo câu hỏi thường gặp sau:
  Tôi có thể sử dụng tai nghe Bluetooth, loa thông thường và loa soundbar với Android TV không?


  H1: Âm thanh của thiết bị âm thanh được kết nối qua Bluetooth không phát.

  Hãy kiểm tra như sau.

  1. Âm lượng của Tivi hoặc thiết bị đã kết nối có thể thấp. Hãy kiểm tra mức âm lượng của từng thiết bị.
  2. Kiểm tra xem ngõ vào của thiết bị đã kết nối có được đặt thành Bluetooth không.
   Để biết thêm chi tiết về chế độ đầu vào, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị kết nối.
  3. Kết nối Bluetooth có thể không ổn định. Hãy thực hiện các bước sau.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes and accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện). (Android™ 10)
    • Chọn Remote & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth). (Android 9)
    • Chọn Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   3. Ngắt kết nối thiết bị đã kết nối với Registered devices (Thiết bị đã đăng ký) hoặc ACCESSORIES (PHỤ KIỆN) và kết nối lại.
  4. Khôi phục thiết bị đã kết nối về cài đặt gốc. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

  H2: Âm thanh từ thiết bị âm thanh bị gián đoạn hoặc không được đồng bộ với màn hình TV.

  Hãy kiểm tra như sau tùy theo triệu chứng.

  Khi âm thanh và hình ảnh không đồng bộ

  Khi âm thanh bị gián đoạn hoặc xảy ra nhiễu

  Nếu triệu chứng không được cải thiện, hãy thử kết nối có dây với HDMI hoặc cáp analog.

  H3: Âm thanh vang vọng.

  Điều này có thể xảy ra khi kết nối HDMI và Bluetooth đồng thời. Trong trường hợp này, hãy ngắt kết nối Bluetooth và chỉ kết nối với các thiết bị có HDMI.
  Lưu ý: Để có kết nối ổn định, nên sử dụng kết nối HDMI.

  H4: Không thể thay đổi âm lượng của loa Sound Bar bằng điều khiển từ xa của Tivi.

  Không thể thay đổi âm lượng bằng điều khiển từ xa của các thiết bị khác tùy theo mẫu loa Sound Bar. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm với thiết bị hoặc với các nút của loa Sound Bar.

  Điều này cũng có thể xảy ra khi kết nối HDMI và Bluetooth đồng thời. Trong trường hợp này, hãy ngắt kết nối Bluetooth và chỉ kết nối với các thiết bị có HDMI.
  Lưu ý: Để có kết nối ổn định, nên sử dụng kết nối HDMI.

  H5: Thiết bị âm thanh được kết nối qua Bluetooth không được tắt khi tắt Tivi.

  Không thể tắt các thiết bị đã kết nối từ Tivi. Hãy tắt các thiết bị đã kết nối theo cách thủ công.
  Lưu ý: Tùy theo thiết bị, bạn có thể sử dụng chức năng này để tắt nguồn tự động khi không phát hiện thấy tín hiệu.

  H6: Không thể kết nối loa sound bar qua Bluetooth.

  Nếu được kết nối bằng cáp HDMI, Tivi và loa Sound Bar không thể kết nối qua Bluetooth vì kết nối HDMI có mức độ ưu tiên cao hơn. Ngắt kết nối cáp HDMI trước khi thử kết nối lại qua Bluetooth.

  Lưu ý: Để biết loa Sound Bar Bluetooth được hỗ trợ, hãy tham khảo bài viết sau đây: Tôi có thể sử dụng tai nghe Bluetooth, loa thông thường và loa soundbar với Android TV hoặc Google TV không?