ID bài viết : 00170479 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Không thể hiển thị những nội dung như hình ảnh, video hoặc nhạc trong thẻ nhớ USB trên ứng dụng Album, Video hoặc Music của TV.

Không thể hiển thị những nội dung như hình ảnh, video hoặc nhạc trong thẻ nhớ USB trên ứng dụng Album, Video hoặc Music của TV.

  Khi một ứng dụng duyệt tập tin như ES File Explorer được cài đặt, chọn các ứng dụng bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  1. Ngắt kết nối thẻ nhớ USB khỏi TV và kết nối lại.
  2. Khi một thông báo lỗi hiển thị trên TV, hãy đợi đến khi thông báo tự động mất đi hoặc chọn CANCEL bằng điều khiển TV.
   Image
  3. Chọn ứng dụng mong muốn, chẳng hạn như Album.
   Image