ID bài viết : 00201552 / Sửa lần cuối : 12/02/2021

So sánh các chế độ Hình trong hình (PIP - Picture-in-Picture), Hình và hình (P&P - Picture-and-Picture) và Hình đôi (Twin Picture)

  Tivi của bạn có thể hiển thị một hoặc hai nguồn cùng một lúc; tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào mẫu Tivi và chức năng được chọn. Có ba chế độ khác nhau:

  • Hình trong hình (PIP - Picture-in-Picture): Hiển thị hình ảnh mà bạn đang xem như một màn hình nhỏ ở một góc của Tivi.
  • Hình đôi (Twin Picture): Bạn có thể xem hai nguồn video cùng một lúc bằng cách hiển thị một thiết bị kết nối HDMI và một chương trình Tivi (Bộ dò kênh tích hợp) trên hai màn hình.
  • Hình và hình (P&P - Picture-and-Picture): Bạn có thể xem hai hình ảnh (trái và phải) cùng lúc (ví dụ: thiết bị được kết nối và chương trình Tivi).

  LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc i-Manual. 


  Để biết thêm thông tin về các mẫu Tivi tương thích, vui lòng xem bảng dưới đây (Tính đến tháng 7 năm 2018): 


  Android TV

  (Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải là Android TV hay không

  Mẫu máy

  PIP

  Hình đôi

  Mẫu máy năm 2015
  (Dòng xxC)
  -✓ *1
  Mẫu khác✓ *2-

   

  Các Tivi khác

  Mẫu máy

  PIP

  P&P

  Mẫu máy từ năm 2015 trở đi--
  Mẫu máy năm 2014 hoặc trước đó✓ *3✓ *3

   

  *1

  • Để sử dụng chức năng này, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất trên Tivi.
  • Chỉ có thể hiển thị các tín hiệu analog và tín hiệu số 2K trong khi sử dụng chức năng Hình đôi.
  • Chức năng Hình đôi không có sẵn khi đang xem các kênh vệ tinh, kỹ thuật số hoặc analog hoặc khi sử dụng các ứng dụng cụ thể (như YouTube). Vui lòng chuyển đầu vào thành nguồn HDMI trước khi nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC).
  • Tổ hợp nguồn duy nhất mà bạn có thể xem với hai màn hình là một chương trình Tivi (Bộ dò kênh tích hợp) và một thiết bị HDMI.
  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết sau đây: Làm thế nào để sử dụng chức năng Hình đôi trên Android TV của Sony?

  *2

  • Chức năng này đã được thêm vào Android Nougat. Để sử dụng chức năng này, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất trên Tivi.
  • Màn hình nhỏ sẽ hiển thị ở góc của ứng dụng được sử dụng gần đây nhất. Tuy nhiên, ứng dụng hiển thị có thể khác nhau tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định.
  • Các thao tác như thay đổi kênh sẽ bị tắt trong khi xem bằng màn hình nhỏ.
  • Không thể hiển thị các chương trình Tivi, ngõ vào bên ngoài như thiết bị HDMI, các ứng dụng phát phim hoặc một số ứng dụng phát ảnh hoặc nhạc cùng một lúc.
  • Vị trí của màn hình nhỏ được tự động điều chỉnh. Bạn không thể thiết lập màn hình nhỏ theo cách thủ công.

  *3

  • Tính sẵn có của chức năng Hình đôi (PIP hoặc P&P) phụ thuộc vào mẫu máy. 
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo i-Manual.