ID bài viết : 00194311 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Cài đặt hình ảnh và âm thanh thay đổi khi chọn chế độ Picture-in-picture (PIP - Hình trong hình) trong khi xem Tivi.

    Khi Picture-in-picture (PIP) được chọn, cài đặt ảnh và âm thanh sẽ thay đổi sang cài đặt tương tự như trong Apps (Ứng dụng).

    Làm theo quy trình dưới đây để đặt cài đặt ảnh và âm thanh của Apps (Ứng dụng).

    1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Music (Nhạc) trong danh mục Apps (Ứng dụng) hoặc App (Ứng dụng).
    3. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC), sau đó chọn Picture (Hình ảnh) hoặc Sound (Âm thanh).