ID bài viết : 00120335 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Cập nhật Firmware và Software trên TV Sony Android của bạn

    Cập nhật Firmware và Software trên TV Sony Android của bạn 


    Để tận dụng tối đa TV Android của bạn, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn hãy luôn cập nhật các firmware và software mới nhất từ Sony và Google, để có thể tăng cường hiệu suất cho TV và đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.

    Updating

    Các câu hỏi thường gặp sau đây (FAQs) sẽ hướng dẫn bạn việc cập nhật các lợi ích, thủ tục thiết lập cho Sony Android TV của bạn.