ID bài viết : 00199028 / Sửa lần cuối : 26/06/2018

Thông tin về cập nhật phần mềm Android TV (phiên bản 6.5603)

  Phần mềm Android TV của bạn sẽ được cập nhật theo kế hoạch. Bản cập nhật phần mềm được lên lịch phát hành khoảng cuối tháng 05/2018. Các tính năng sau đây sẽ được cải thiện hoặc thay đổi nếu bạn cập nhật phần mềm Android TV.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng tham khảo Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này để kiểm tra xem mẫu Tivi của bạn có thể áp dụng hay không.

  Dolby Vision
  Hỗ trợ nội dung Dolby Vision cho các ứng dụng/dịch vụ phát trực tiếp video được cài đặt trên Tivi, chẳng hạn như Amazon Prime Video và Netflix.

  Tìm kiếm bằng giọng nói bằng tiếng Quảng Đông(Chỉ áp dụng cho mẫu Tivi bán ở Hồng Kông)
  Chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói hỗ trợ tiếng Quảng Đông.
  LƯU Ý: Để sử dụng chức năng này, bạn phải làm theo quy trình dưới đây và hạ cấp phiên bản Google Tìm kiếm sau khi cập nhật phần mềm Tivi.
  Để biết chi tiết, tham khảo:
  Tìm kiếm bằng giọng nói bằng tiếng Quảng Đông

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Speech (Lời nói).
  4. Chọn Language (Ngôn ngữ) và cài đặt thành Cantonese (Tiếng Quảng Đông).

  Thay đổi trên thanh menu Tivi
  Chúng tôi đã thêm một mục mới là Recent apps (Ứng dụng gần đây) vào danh mục My Apps (Ứng dụng của tôi) giúp bạn dễ dàng thêm các ứng dụng mới tải xuống hoặc ứng dụng đã truy cập gần đây vào danh mục favorite apps (ứng dụng yêu thích), tiết kiệm thời gian tìm kiếm và truy cập trong tương lai. Ngoài ra, danh mục Streaming channels (Kênh phát trực tiếp) bị xóa khỏi Thanh menu Tivi.