ID bài viết : 00206545 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Android TV bị đứng ở màn hình logo Sony.

  Bài viết này được thiết kế để khắc phục sự cố sau đây.

  • Android™ TV bị đứng ở màn hình logo Sony.
  • Android TV không phản hồi với các lệnh trên điều khiển từ xa đi kèm hoặc với các nút nhấn trên Tivi.
  • Không thể truy cập menu Khôi phục cài đặt gốc của Android TV.

  Khôi phục cài đặt gốc như sau.

  QUAN TRỌNG: Các bước sau đây chỉ áp dụng cho mẫu Tivi Android Marshmallow (Android 6.0).

  1. Thực hiện Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc trên Android TV.
   1. Rút dây nguồn của Android TV ra khỏi ổ điện.
   2. Nhấn giữ cả hai nút NGUỒN Nút nguồn và nút DẤU TRỪ Nút dấu trừ ở mặt sau Android TV.

    Vị trí nút

    • A: Nút NGUỒN.
    • B: Nút -.
    • C: Phía sau của Tivi
   3. Trong khi nhấn giữ cả hai nút NGUỒN Nút nguồn và nút DẤU TRỪ Nút dấu trừ, cắm lại dây nguồn của Android TV vào ổ điện. Sau khi đèn LED sáng màu lục, hãy bỏ tay ra khỏi hai nút.

    LƯU Ý: Sau khi thực hiện Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc, Android TV sẽ khởi động lại hai lần liên tiếp.

  2. Thực hiện Khôi phục cài đặt gốc bằng menu trên Android TV.