ID bài viết : 00120218 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Các lựa chọn của tôi trong màn hình chính sách bảo mật của Sony là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các lựa chọn của tôi trong màn hình chính sách bảo mật của Sony là gì?


Khi đặt các thiết lập ban đầu, thỏa thuận về "Chính sách Bảo mật" - chi tiết các điều khoản và điều kiện liên kết với tất cả các sản phẩm của Sony - sẽ được hiển thị.

Chúng tôi khuyên bạn hãy đọc hết và chọn AGREE bằng cách di chuyển xuống phía dưới cùng của văn bản, hãy sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa của bạn.

Không đồng ý với các chính sách này sẽ có một tác động tổng thể về trải nghiệm của bạn như là vô hiệu hóa nhiều tính năng có sẵn trên TV, chẳng hạn như cập nhật firmware (bao gồm những cải tiến mới và sửa chữa), các ứng dụng quan trọng và các dịch vụ khác.


Android - General privacy policy


CHÚ Ý:  Bạn có thể xem chính sách bảo mật của Sony bất cứ lúc nào bằng cách vào:

[HOME] > [Settings] > [TV -About] > [Legal information] > [Sony legal]

HOME

Android - Home screen

Settings

Android - Settings

TV - About

Android - About TV

Legal information

Android - Legal information

Sony legal

Android - View privacy policy

LƯU Ý: Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác nhau tùy theo quốc gia, mẫu TV hoặc phiên bản firmware của bạn.