ID bài viết : 00116656 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Điều khiển cảm ứng từ xa không hoạt động sau khi thực hiện Khôi phục cài đặt gốc hoặc sau khi xóa Điều khiển cảm ứng từ xa khỏi Danh sách thiết bị trong cài đặt Bluetooth.

  Làm theo các bước sau đây để đăng ký thiết bị điều khiển.

  1. Đảm bảo lắp pin đúng cách.
  2. Cập nhật Tivi lên phần mềm hệ thống mới nhất.
   Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: 
   Cách cập nhật phần mềm.
  3. Nhấn và giữ nút NGÕ VÀO (INPUT) trên Tivi trong ít nhất 5 giây và đăng ký Điều khiển cảm ứng từ xa (Touchpad Remote Control) từ màn hình được hiển thị.

  LƯU Ý: Nếu thiết bị vẫn không thể sử dụng được sau khi làm theo các bước ở trên, vui lòng khởi tạo Điều khiển cảm ứng từ xa.