ID bài viết : 00140667 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Độ sáng của đèn nền thay đổi sau khi thực hiện cập nhật phần mềm.

Độ sáng của đèn nền thay đổi sau khi thực hiện cập nhật phần mềm.

  Vì có sự khác biệt trong các giá trị thiết lập ban đầu ở mỗi bản cập nhật phần mềm, sau khi tiến hành cập nhật, các thiết lập đèn nền độ sáng có thể thay đổi.
  Nếu bạn muốn điều chỉnh độ sáng, hãy làm theo các bước dưới đây.


  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Display trong mục TV
  4. Chọnt Picture.
  5. Chọnt Brightness.
  6. Điều chỉnh độ sáng mà bạn mong muốn.