ID bài viết : 00139372 / Sửa lần cuối : 05/03/2019

Sự khác nhau giữa đầu ra âm thanh CỐ ĐỊNH và BIẾN ĐỔI là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cài đặt đầu ra âm thanh là CỐ ĐỊNH hoặc BIẾN ĐỔI sẽ thay đổi cách âm thanh được truyền qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) của Tivi.

CỐ ĐỊNH: Khi cài đặt này được chọn, âm thanh của Tivi qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) không thay đổi khi sử dụng các nút âm lượng trên điều khiển từ xa của Tivi. Âm thanh được cố định ở một mức.

BIẾN ĐỔI: Khi cài đặt này được chọn, âm thanh của Tivi qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) sẽ thay đổi khi sử dụng các nút âm lượng trên điều khiển từ xa của Tivi. Âm thanh sẽ biến đổi dựa vào tín hiệu được gửi từ điều khiển từ xa của Tivi.