ID bài viết : 00202576 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Chế độ hiệu chỉnh Netflix là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây là chế độ chất lượng ảnh mà bạn chỉ có thể chọn khi xem Netflix, để thưởng thức nội dung với chất lượng hình ảnh gần với mục đích của nhà sản xuất.