ID bài viết : 00197861 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Cách cập nhật dữ liệu hỗ trợ GPS bằng cách sử dụng PlayMemories Home.

  Cập nhật dữ liệu hỗ trợ GPS bằng Công cụ hỗ trợ GPS. Có thể rút ngắn thời gian GPS thu thập thông tin vị trí bằng cách cập nhật dữ liệu hỗ trợ GPS.

  Quy trình thao tác

  1. Bật máy tính.

   LƯU Ý:
  2. 
  3. Bật Điều khiển xem trực tiếp từ xa có chức năng GPS.

  4. Kết nối Điều khiển xem trực tiếp từ xa với máy tính qua USB. Nếu máy ảnh hoặc Điều khiển xem trực tiếp từ xa nhận dạng được máy tính, dữ liệu hỗ trợ GPS mới nhất có thể được cập nhật tự động.