ID bài viết : 00073554 / Sửa lần cuối : 29/09/2016

Làm thế nào để tải dữ liệu kèm theo của ứng dụng GPS?

  Người dùng có thể tải các dữ liệu kèm theo GPS bằng phần mềm Picture Motion Browser (PMB) hoặc PlayMemories Home. Để tải về, kết nối camera với máy tính có kết nối mạng. Thông báo ""GPS assist data will be updated"" sẽ hiển thị và dữ liệu cần thiết sẽ được cập nhật. Nếu cập nhật không khởi chạy, tải về phần mềm và thực hiện theo quy trình dưới đây.

  QUAN TRỌNG: PMB không tương thích với máy tính Macintosh. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home được hỗ trợ bởi máy tính dùng hệ điều hành Mac OS X (từ phiên bản 10.6 trở đi) và có thể được tải về.

  Khi sử dụng phần mềm PMB:

  1. Mở máy tính
  2. Mở camera
  3. Kết nối camera với máy tính bằng dây cáp USB

   LƯU Ý:

   • Màn hình LCD camera sẽ hiển thị USB Mode and Mass Storage.
   • Tất cả cửa sổ Removable Disk  đang mở trên màn hình phải được tắt.
  4. Khởi động PMB Launcher trên máy tính
  5. In the PMB Launcher window, click GPS.
  6. Chọn GPS Support Tool
  7. Trong hộp thoại GPS Support Tool , chọn nút Update Now

  Khi sử dụng phần mềm PlayMemories Home:

  1. Mở máy tính
  2. Mở camera
  3. Kết nối camera và máy tính qua cáp USB
  4. Khởi động chương trình PlayMemories Home
  5. Trong cửa sổ PlayMemories Home, chọn Tools
  6. Trong menu của Tools, chọn GPS Support Tool
  7. In the GPS Support Tool window, under Select a target to update, click to select the Removable Disk drive that represents the camera. Trong cửa sổ GPS Support Tool, mục Select a target to update, nhấn chọn ổ đĩa Removable Disk  của camera
  8. Nhấn nút Update Now