ID bài viết : 00078003 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Tôi có thể sử dụng máy ảnh để xóa dữ liệu GPS không?

Xóa dữ liệu GPS từ máy ảnh

    Để xóa dữ liệu GPS từ máy ảnh bạn cần phải  định dạng lại thẻ nhớ  trong máy ảnh.

    CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa tất cả dữ liệu được lưu trữ.