ID bài viết : 00147615 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Một số phím không hoạt động với set-top box sau khi thiết lập IR Blaster.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Một số phím không hoạt động với set-top box sau khi thiết lập IR Blaster.

Các hộp set-top có thể không được nhận diện một cách chính xác. Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để thực hiện thiết lập IR Blaster sau đó kiểm tra xem nó hoạt động đúng chưa.

  1. Bấm nút HOME trên remote.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn External inputs trong TV.
  4. Chọn IR Blaster setup.
  5. Chọn Supported Model List.
  6. Chọn Set-top box.
  7. Nhập các nhà cung cấp dịch vụ TV hoặc nhà sản xuất để tìm kiếm nó.
  8. Tìm kiếm tên dòng máy sau đó chọn thiết bị của bạn.

    LƯU Ý: Nhập vào ba hoặc nhiều ký tự như các từ khóa tìm kiếm.