ID bài viết : 00147615 / Sửa lần cuối : 03/06/2019

Một số phím không hoạt động đối với bộ chuyển tín hiệu sau khi cài đặt IR Blaster.

  Bộ chuyển tín hiệu có thể không được nhận dạng chính xác. Làm theo các hướng dẫn dưới đây để cài đặt IR Blaster, sau đó kiểm tra xem IR Blaster có hoạt động chính xác không.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster).
  5. Chọn Supported Model List (Danh sách mẫu máy được hỗ trợ).
  6. Chọn Set-top box (Bộ chuyển tín hiệu).
  7. Tìm kiếm bằng cách nhập tên nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất Tivi.
  8. Tìm tên mẫu máy và chọn thiết bị của bạn.

   LƯU Ý: Nhập hai hoặc ba ký tự làm từ khóa tìm kiếm.