ID bài viết : 00236044 / Sửa lần cuối : 20/12/2020

Không thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu (TV box hoặc hộp cáp/vệ tinh).

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các mẫu, Hệ điều hành và Quốc gia/Khu vực cụ thể. Nếu mẫu Tivi của bạn có tùy chọn TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc tùy chọn Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh) trong Settings (Cài đặt) — Watching TV(Tivi đang xem) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) thì điều khiển bộ chuyển tín hiệu sẽ tương thích.
  • Đối với các mẫu Android TV™ (ngoại trừ dòng X74H / X75H), hãy tham khảo: Không thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V khi sử dụng chức năng IR Blaster.

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể thực hiện TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh) để điều khiển bộ chuyển tín hiệu bằng điều khiển từ xa của Tivi.
   Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng nút Power trên điều khiển từ xa của Tivi để bật hoặc tắt bộ chuyển tín hiệu. Bạn có thể sử dụng nút TV để bật hoặc tắt bộ chuyển tín hiệu. Hãy làm theo quy trình sau đây.
   1. Chọn bộ chuyển tín hiệu (STB) bằng nút INPUT trên điều khiển từ xa.
   2. Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa — chọn Power (Nguồn).
  • Khi sử dụng điều khiển từ xa của Tivi, hãy hướng điều khiển về phía hộp cáp/vệ tinh.

  • Tùy theo thiết bị bên ngoài mà một số nút có thể không phản hồi. TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh) sẽ không có tác dụng đối với một số bộ chuyển tín hiệu.

  • Có thể không thực hiện thao tác được khi bạn nhấn và giữ một nút trên điều khiển từ xa. Tính năng TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh) không hỗ trợ thao tác nhấn giữ các nút, ví dụ như nút CH+/-. Nhấn nhiều lần các nút này. 

  • Phím REC (STB) (Ghi (Bộ chuyển tín hiệu)) trên màn hình sẽ không hoạt động đối với những bộ chuyển tín hiệu không có chức năng ghi.

  Hãy kiểm tra như sau.

  1. Đảm bảo rằng bộ chuyển tín hiệu đã kết nối có hỗ trợ chức năng TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh).

   LƯU Ý: Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để xác nhận tính tương thích của thiết bị với chức năng TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh).

  2. Đảm bảo rằng Tivi và bộ chuyển tín hiệu được bật.
    
  3. Thiết lập TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh).
    
  4. Kết nối điều khiển từ xa của Tivi với Tivi qua Bluetooth.

   Nếu cả SONY TV VRC 001Connected (Đã kết nối) đều hiển thị trong Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) thì tức là điều khiển từ xa đã kết nối với Tivi qua Bluetooth.

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Đặt Bluetooth thành ON (BẬT). (Android™ 9)
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Đặt Bluetooth thành ON(BẬT). (Android 8.0)
  5. Hãy thử các bước bên dưới trong những tình huống sau đây:
   Chỉ có thông báo SONY TV VRC 001 hiển thị, thông báo Connected (Đã kết nối) không hiển thị, và điều khiển từ xa của Tivi đã ghép nối nhưng không kết nối với Tivi.

   1. Kiểm tra lại kết nối Bluetooth.
   2. Thiết lập lại Tivi.
   3. Tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa và lắp lại.
  6. Nếu bị ngắt kết nối, điều khiển từ xa có thể trở nên ổn định hơn nếu được cập nhật phần mềm. Kiểm tra xem có sẵn bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa không.

   LƯU Ý:

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Remote control (Điều khiển từ xa) — Software update (Cập nhật phần mềm). (Android 9)
    • Chọn Remote control (Điều khiển từ xa) — Software update (Cập nhật phần mềm). (Android 8.0)
   • Nếu màn hình hiển thị thông báo Do you want to update your remote control now? (Bạn có muốn cập nhật điều khiển từ xa ngay bây giờ không?) thì bạn có thể cập nhật phần mềm của điều khiển từ xa. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình và vận hành điều khiển từ xa.
   • Nếu bạn đã chạy bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa nhưng không thể cập nhật thành công thì có khả năng là sắp hết pin. Hãy thay pin, sau đó thử cập nhật lần nữa phần mềm điều khiển từ xa.
     
   • Nếu màn hình hiển thị thông báo Please use a Voice Remote Control to select this item (Vui lòng sử dụng Điều khiển từ xa bằng giọng nói để chọn mục này) thì có thể tính năng Bluetooth đã bị tạm ngừng. Hãy tháo và lắp lại pin hoặc thiết lập lại Tivi, sau đó thử cập nhật lần nữa phần mềm điều khiển từ xa.
   • Nếu màn hình hiển thị thông báo Your software is up to date (Phần mềm của bạn đã được cập nhật) thì tức là bạn không cần cập nhật phần mềm.
  7. Nếu SONY TV VRC 001 không hiển thị, hãy ghép nối điều khiển từ xa của Tivi như sau.

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Remote control (Điều khiển từ xa) — Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth). (Android 9)
    • Chọn Remote control (Điều khiển từ xa) — Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth). (Android 8.0)
   4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.