ID bài viết : 00095645 / Sửa lần cuối : 07/10/2014

Không thể kết nối thiết bị âm thanh trên xe với loa hoặc tai nghe đã kích hoạt NFC.

    Danh sách các dòng máy Sản phẩm tương thích và Categories của bài viết này nằm ở dưới cùng của trang, không thể kết nối với loa hoặc tai nghe NFC được kích hoạt. Những dòng máy này chỉ hỗ trợ kết nối NFC giữa smartphone kích hoạt NFC và Sony Walkman.