ID bài viết : 00076633 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Làm thế nào để ghi và phát lại phim MP4?

Ghi và phát lại phim MP4

  Đối với khu vực NTSC:
  Thiết lập Dual Video REC là On, và sau đó bắt đầu ghi.

  LƯU Ý:

  • Phim được ghi lại đồng thời ở định dạng HD và định dạng MP4 khi Dual Video REC được thiết lập là On. Bạn không thể chỉ ghi phim MP4 với máy ảnh này .
  • Dual Video REC sẽ được thiết lập sang Off khi Frame Rate được thiết lập là 60p. Thiết lập Frame Rate đến 60i hoặc 24p khi ghi phim MP4.
  • Nếu máy ảnh của bạn có các thiết lập Intelligent Active trong menu SteadyShot ( Movie), thiết lập SteadyShot với một thiết lập Intelligent Active khác. Dual Video REC là không có sẵn khi Intelligent Active được chọn.

  Phát lại phim MP4 :
  Định dạng phim cần phải được thiết lập sang MP4 để phát lại phim MP4.

  1. Nhấn nút (View Images - Xem hình ảnh) để vào chế độ xem lại .
  2. Chọn biểu tượng HD hiển thị ở góc trên bên phải của màn hình LCD.
  3. Chọn MP4 .

  Đối với khu vực PAL:
  Thiết lập Dual Video RECOn, và sau đó bắt đầu ghi.

  LƯU Ý:

  • Phim được ghi lại đồng thời ở định dạng HD và định dạng MP4 khi Dual Video REC được thiết lập là On. Bạn không thể chỉ ghi phim MP4 với máy ảnh này .
  • Dual Video REC sẽ được thiết lập sang Off khi Frame Rate được thiết lập là 50p. Thiết lập Frame Rate đến 50i hoặc 25p khi ghi phim MP4.
  • Nếu máy ảnh của bạn có các thiết lập Intelligent Active trong menu SteadyShot (Movie), thiết lập SteadyShot với một thiết lập Intelligent Active khác. Dual Video REC là không có sẵn khi Intelligent Active được chọn.

  Phát lại phim MP4:
  Định dạng phim cần phải được thiết lập là MP4 để phát lại phim MP4.

  1. Nhấn nút (View Images - Xem hình ảnh) để vào chế độ xem lại.
  2. Chọn biểu tượng HD hiển thị ở góc trên bên phải của màn hình LCD.
  3. Chọn MP4.