ID bài viết : S500058213 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Ưu điểm của việc quay phim định dạng MPEG-4 AVC/H.264?

Ưu điểm của việc quay phim theo định dạng MPEG-4 AVC/H.264.

    MPEG-4 AVC/H.264 là định dạng đầy hứa hẹn có thể cho hiệu quả nén cao hơn so với định dạng nén ảnh thông thường như MPEG-4 hay MPEG-2.

    Bằng việc sử dụng định dạng này, máy quay phim của bạn có thể ghi hình chất lượng HD với thời gian dài hơn trên Memory Stick Duo.