ID bài viết : S500060750 / Sửa lần cuối : 12/05/2011In

Định dạng ghi phim 3D là gì?

Định dạng ghi phim 3D.

    Định dạng ghi của phim 3D là MVC (tiêu chuẩn đặc trưng của Sony), không phải là định dạng AVCHD.