ID bài viết : S500060750 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

Định dạng ghi phim 3D là gì?

Định dạng ghi phim 3D.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Định dạng ghi của phim 3D là MVC (tiêu chuẩn đặc trưng của Sony), không phải là định dạng AVCHD.