ID bài viết : 00069284 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng một chạm (CMT-X7CD/X5CD)

  Bằng cách chạm vào hệ thống với điện thoại thông minh tương thích NFC(*), hệ thống được sẽ tự động khởi động, và sau đó tiến hành để hoàn thành ghép nối và kết nối Bluetooth tự động.

  * Mặc dù chỉ có điện thoại thông minh được đề cập trong các mô tả, nhưng mô tả này cũng áp dụng cho máy tính bảng.

  1. Chạm điện thoại thông minh vào dấu N của hệ thống cho đến khi điện thoại thông minh rung hoặc phát ra âm thanh ngắn .
    

   Mở khóa màn hình của điện thoại thông minh trước khi sử dụng.


   Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình điện thoại để hoàn thành kết nối.

  2. Bắt đầu phát lại trên điện thoại thông minh .

  Gợi ý:

  • Tham khảo hướng dẫn của điện thoại để biết các vị trí được chỉ định tiếp xúc được trên các điện thoại thông minh .
  • Nếu ghép nối và kết nối Bluetooth không thành công, hãy thực hiện như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt "NFC Easy Connect" (nếu đã được cài đặt), trên điện thoại thông minh, sau đó di chuyển điện thoại thông minh lại gần dấu N.
   • Tháo bỏ bao điện thoại nếu bạn có sử dụng.