ID bài viết : 00153514 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Điện thoại thông minh không thể sạc được bằng dàn thanh Mini Hi-Fi.

  Điện thoại thông minh không thể sạc được bằng hệ thống âm thanh Mini Hi-Fi.


  Hãy kiểm tra như sau nếu điện thoại thông minh không thể sạc được bằng dàn âm thanh Mini Hi-Fi:

  • Hãy chắc chắn rằng điện thoại thông minh được kết nối an toàn với dàn âm thanh Mini Hi-Fi.
  • Đảm bảo dàn component Mini Hi-Fi đã được bật.
   LƯU Ý: Khi dàn âm thanh Mini Hi-Fi bật chế độ chờ, điện thoại thông minh có thể ngừng sạc. Tắt chức năng Automatic Standby để ngăn dàn component Mini Hi-Fi  khỏi chế độ chờ tự động.
   1. Nhấnt OPTIONS
   2. Chọn AUTO STBY
   3. Chọn OFF
  • Thiết lập dàn âm thanh Mini Hi-Fi sang chức năng USB.
  • Đảm bảo điện thoại thông minh  tương thích với dàn component Mini Hi-Fi .


  Các bước trên sẽ giải quyết vấn đề này. Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi hoàn thành các bước trên, có thể yêu cầu dịch vụ.