ID bài viết : 00057472 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hay Tablet với 1 chạm (SHAKE-5)

  Bằng cách chạm hệ thống với một điện thoại Smartphone tương thích NFC (*), hệ thống được bật lên tự động, và sau đó tiến hành để hoàn thành việc ghép thiết bị và kết nối Bluetooth tự động.

  * Các bước dưới đây cũng được áp dụng cho Tablet.

  1. Chạm điện thoại thông minh trên N-Mark của thiết bị cho tới khi điện thoại thông minh rung lên hoặc phát một âm thanh ngắn.

   Mở khóa màn hình của điện thoại thông minh trước.

   Theo các hướng dẫn trên màn hình hiển thị trên điện thoại Thông minh để hoàn thành kết nối.

   Khi kết nối Bluetooth được thiết lập, dấu chỉ Bluetooth dừng nhấp nháy và vẫn còn sáng. Tên thiết bị Bluetooth xuất hiện trên màn hình hiển thị.
  2. Bắt đầu phát trên điện thoại Thông minh.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn của điện thoại Thông minh cho việc cho vị trí được chỉ định để chạm trên điện thoại Thông minh.
  • Nếu việc ghép thiết bị và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt “NFC Easy Connect” trên điện thoại Thông minh (đã được cài đặt), và sau đó di chuyển từ từ điện thoại qua N-Mark.
   • Bỏ vỏ điện thoại Thông minh ra nếu đang sử dụng một vỏ điện thoại.