ID bài viết : 00058573 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hay Tablet với 1 chạm (GTK-N1BT)

  Bằng việc chạm hệ thống với một điện thoại Smartphone tương thích NFC (*), hệ thống được bật lên tự động, và sau đó quá trình để hoàn thành việc ghép cắp và kết nối Bluetooth tự động.

  * Các mô tả dưới cũng được áp dụng cho Tablet..

  1. Chạm điện thoại Smartphone trên N-Mark của hệ thống cho tới khi điện thoại Smartphone rung hoặc phát 1 âm thanh nhỏ.

   Mở khóa màn hình của điện thoại Smartphone trước.

   Theo các hướng dẫn trên màn hình hiển thị trên điện thoại Smartphone để hoàn thành kết nối.

  2. Bắt đầu phát lại trên điện thoại Smartphone.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại Smartphone cho địa điểm thiết kế có thể chạm được trên điện thoại Smartphone.
  • Nếu việc ghép cặp và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
   • Mở chức năng NFC hoặc kích hoạt  “NFC Easy Connect”(nếu đã cài đặt), trên điện thoại Smartphone, sau đó chi chuyển điện thoại Smartphone từ từ qua N-Mark.
   • Bỏ vỏ điện thoại Smartphone ra nếu bạn đang sử dụng một vỏ Smartphone.