ID bài viết : 00057280 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hay Tablet với một chạm (CMT-BT80W/BT80WB/BT60/BT60B).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bằng cách chạm hệ thống với một điện thoại Thông minh tương thích NFC (*), hệ thống được bật lên tự động, và sau đó tiến hành để hoàn thành việc ghép thiết bị và kết nối Bluetooth tự động.

* Các mô tả sau cũng được áp dụng cho Tablet.

 1. Chạm điện thoại Thông minh trên N-Mark của thiết bị cho tới khi điện thoại Thông minh lên hoặc phát một âm thanh ngắn.

  Mở khóa màn hình của điện thoại Thông minh trước.

  Theo các hướng dẫn trên màn hình hiển thị trên điện thoại Thông minh để hoàn thành kết nối.

 2. Bắt đầu phát trên điện thoại Thông minh.

Gợi ý

 • Tham khảo hướng dẫn của điện thoại Thông minh cho việc cho vị trí được chỉ định để chạm trên điện thoại Thông minh.
 • Nếu việc ghép thiết bị và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
  • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt  “NFC Easy Connect” trên điện thoại Thông minh (được đã cài đặt), và sau đó di chuyển từ điện thoại Thông minhe qua N-Mark.
  • Bỏ vỏ điện thoại Thông minh ra nếu đang sử dụng một vỏ điiện thoại Thông minh.