ID bài viết : 00077952 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Máy ảnh có liên tục điều chỉnh lấy nét trong khi chụp ở chế độ chụp ảnh liên tục (Continuos Shooting)?

  Chụp ảnh ở chế độ Continuous Shooting

  Bằng cách cài đặt chế độ lấy nét tự động AF-A hoặc AF-C và sử dụng ống kính tương thích Fast Hybrid, máy ảnh sẽ điều chỉnh lấy nét liên tục trong chế độ Continuos Shooting
  Khi sử dụng ống kính không tương thích Fast Hybrid AF, máy ảnh sẽ điều chỉnh lấy nét liên tục trong khi chế độ Continuous Shooting được thiết lập là Lo

  Ngay cả khi sử dụng ống kính tương thích Fast Hybrid AF, máy ảnh không tự điều chỉnh lấy nét khi thiết lập Continuos shooting ở chế độ Mid/Hi trong những điều kiện sau:

  • Khi vật thể không nằm trong khu vực Phase Detetion AF
  • Khi vật thể quá tối              
  • Khi giá trị khẩu độ lớn hơn F11

  LƯU Ý:
  Khi sử dụng mount adapter (ngàm chuyển đổi ống kính) để chụp ảnh hãy chú ý một trong những điểm sau

  • Máy ảnh tiếp tục được điều chỉnh lấy nét khi chế độ Continuos Shooting được cài đặt Mid/Hi
  • Máy ảnh tiếp tục được điều chỉnh lấy nét khi chế độ Continuos Shooting được cài đặt Lo khi sử dụng mount adapter (ngàm chuyển đổi ống kính) LA-EA2 hoặc LA-EA4