ID bài viết : 00057987 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Nên cài đặt gì trên máy tính để sử dụng USB DAC AMPLIFIER?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi kết nối máy tính Windows của bạn tới cổng USB trên panel phía sau của USB DAC AMPLIFIER, bạn cần phải cài đặt 1 driver trên máy tính. Để phát tập tin High-Resolution Audio, cài đặt Hi-Res Audio Player được khuyến nghị.