ID bài viết : 00058599 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Định dạng tập tin audio nào có thể được phát khi Xperia được kết nối tới cổng USB trên USB DAC AMPLIFIER?

  USB DAC AMPLIFIER có thể phát tất cả các tập tin mà Xperia có thể phát. Về vấn đề này, không có sự khác biệt giữa cổng USB đằng trước và đằng sau.

  • Nếu một tập tin có định dạng audio không được hỗ trợ bởi USB DAC AMPLIFIER, Xperia chuyển đổi định dạng tập tin đó thành định dạng mà USB DAC AMPLIFIER có thể phát.
  • Xperia không hỗ trợ xuất ra audio tần số 88.2 kHz và cao hơn, vì vậy, không có sự khác biệt trong âm thanh xuất ra từ USB DAC AMPLIFIER nếu bạn kết nối Xperia tới cổng USB trên panel trước hay sau. (Từ tháng 9. 2013)
  • Bạn cần một cáp chuyển đổi khi bạn kết nối Xperia tới cổng USB trên panel phía sau của USB DAC AMPLIFIER.
   (kết nối USB Micro B sang bộ chuyển đổi kết nối USB A)

  Các model Xperia mà hỗ trợ phát lại thông qua kết nối USB như sau đây. (Từ tháng 9. 2013)

  • Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR, Xperia Z Ultra
  • Xperia Tablet Z