ID bài viết : 00058798 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Khác biệt giữa các cổng USB ở phía trước và phía sau panel của USB DAC AMPLIFIER, và thiết bị nào được hỗ trợ?

  Kiểm tra bảng sau.

    

  Định dạng tập tin âm thanh phát lại được  

   Phát lại High-Resolution Audio 

  Sạc thiết bị điện thoại *1 

  Có thể kết nối được các thiết bị

   Computers

   Xperia *1

   Walkman *1

   iPod/iPhone *1

   CỔNG USB PHÍA TRƯỚC (USB- Cổng kết nối A)

   PCM (Tần số mẫu: 44.1 kHz/48 kHz, độ dài dữ liệu bit: 16 bit)

   CỔNG USB PHÍA SAU (USB-Cổng kết nối B)

   PCM (Tần số mẫu: 44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz, độ dài dữ liệu bit: 16 bit/24 bit/32 bit)
  DSD (2.8 MHz/5.6 MHz)


  *6


  *2*3


  *4 


  *5 

  *1 Chỉ có các thiết bị tương thích
  *2 Driver được chỉ định cần thiết cho Windows
  *3 Các tập tin DSD không thể phát được khi sử dụng Mac
  *4 Cần cáp chuyển đổi. (Bộ chuyển đổi cổng kết nối USB Micro B sang cổng kết nối USB A)
  *5 Cần cấp chuyển đổi. (WMC-NWH1)
  *6 Khi một máy tính hoặc model Walkman hỗ trợ phát High-Resolution Audio được kết nối.