ID bài viết : 00084933 / Sửa lần cuối : 02/09/2020

Vấn đề âm thanh khi sử dụng loa Bluetooth.

  Làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây, nếu loa Bluetooth® của bạn có bất kỳ vấn đề âm thanh nào sau đây:

  • Không có âm thanh
  • Âm thanh nhỏ
  • Âm thanh chỉ từ một loa 

  LƯU Ý: Bởi vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp hợp lý của vấn đề này, kiểm tra âm thanh sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Kiểm tra hệ thống và các thiết bị kết nối được đã mở nguồn chưa.
  2. Tăng âm lượng của hệ thống và các thiết bị kết nối.
  3. Kiểm tra xem các thiết bị kết nối đã ở chế độ phát lại chưa.
  4. Kiểm tra xem cả hai đầu dây âm thanh đã được kết nối với hệ thống và các thiết bị chưa.
  5. Nếu bạn đang kết nối máy tính cá nhân vào hệ thống, đảm bảo thiết lập đầu ra âm thanh của máy tính được cài đặt cho thiết bị BLUETOOTH
  6. Ghép hệ thống với các thiết bị BLUETOOTH một lần nữa.
  7. Nếu thiết bị kết nối là monaural (mono), âm thanh sẽ chỉ được phát ra từ ​​các loa bên trái.