ID bài viết : 00229772 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Âm thanh bị mất hoặc vỡ khi kết nối với loa không dây qua Bluetooth.

Âm thanh bị đứt quãng trong quá trình kết nối Bluetooth, bao gồm chức năng Speaker Add (Thêm loa) và Wireless Party Chain.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Âm thanh có thể mất hoặc vỡ tùy thuộc vào điều kiện sử dụng. Hãy kiểm tra như sau.

  • Hãy đặt thiết bị càng xa các khu vực sau đây càng tốt.
   • Khu vực thiết lập điểm truy cập LAN không dây.
   • Gần lò vi sóng đang hoạt động, Tivi, radio, bộ dò kênh và các thiết bị tương tự khác.
  • Di chuyển thiết bị kết nối Bluetooth gần loa hơn.
   Sự cố có thể xảy ra nếu sóng Bluetooth giữa loa và điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bị gián đoạn bởi tường, người, kim loại hoặc các vật thể khác.
  • Sự cố có thể xảy ra nếu bạn đang dùng ứng dụng hoặc truy cập màn hình cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Dừng phát qua Bluetooth trong khi thực hiện các thao tác này.
  • Khi kết nối loa với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, hãy khởi động lại thiết bị trước khi kết nối lại qua chức năng Bluetooth.

   

  Nếu không có điều kiện nào ở trên áp dụng được, hãy dùng phương pháp sau đây để chuyển chất lượng phát không dây của loa thành Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
  LƯU Ý: Không áp dụng với chức năng Speaker Add (Thêm loa) hoặc Wireless Party Chain

  Đối với SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40 hoặc SRS-XB41

  Đối với GTK-XB60, GTK-XB90

  Đối với SRS-XB12