ID bài viết : 00229772 / Sửa lần cuối : 26/04/2020

Âm thanh bị mất hoặc vỡ khi kết nối với loa không dây qua Bluetooth.

Âm thanh bị đứt quãng trong quá trình kết nối Bluetooth, bao gồm chức năng Speaker Add (Thêm loa) và Wireless Party Chain.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu âm thanh bị mất hoặc vỡ, hãy kiểm tra như sau.

  • Hãy đặt thiết bị càng xa các khu vực sau đây càng tốt.
   • Khu vực thiết lập điểm truy cập LAN không dây.
   • Gần lò vi sóng đang hoạt động, Tivi, radio, bộ dò kênh và các thiết bị tương tự khác.
  • Di chuyển thiết bị kết nối Bluetooth gần loa hơn.
   Sự cố có thể xảy ra nếu sóng Bluetooth giữa loa và điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bị gián đoạn bởi tường, người, kim loại hoặc các vật thể khác.
  • Sự cố có thể xảy ra nếu bạn đang dùng ứng dụng hoặc truy cập màn hình cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Dừng phát qua Bluetooth trong khi thực hiện các thao tác này.
  • Khi kết nối loa với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, hãy khởi động lại thiết bị trước khi kết nối lại qua chức năng Bluetooth.

  Nếu sự cố vẫn xảy ra sau khi thực hiện các bước trên, hãy sử dụng phương pháp sau đây để thay đổi chất lượng phát lại không dây của loa thành Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
  LƯU Ý: Phương pháp sau đây không áp dụng khi sử dụng đồng thời nhiều loa (chức năng Speaker Add (Thêm loa) hoặc Wireless Party Chain, v.v.).

  Đối với SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40 hoặc SRS-XB41
  Đối với SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43
  Đối với GTK-XB60, GTK-XB90
  Đối với SRS-XB12


  Đối với SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40 hoặc SRS-XB41

  1. Kết nối loa với ổ điện thông qua bộ chuyển đổi AC hoặc bộ chuyển đổi AC USB, sau đó tắt loa.
  2. Nhấn và giữ nút + âm lượng đồng thời nhấn nút  (nguồn)PAIRING (GHÉP NỐI) cho đến khi đèn báo Bluetooth bắt đầu nhấp nháy. Khi loa chuyển sang chế độ Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định), đèn báo Bluetooth sẽ nhấp nháy 3 lần màu trắng.
   Nếu đèn báo Bluetooth chỉ nhấp nháy 2 lần thì có nghĩa là loa đang ở chế độ Priority on sound quality (Ưu tiên chất lượng âm thanh). Lặp lại bước 2 để thiết đặt chính xác.


    
  • Bạn cũng có thể sử dụng Music Center (SongPal) để xác nhận và lập cấu hình chất lượng phát lại (codec). Chọn SBC (Ưu tiên kết nối ổn định).
  • Bạn cũng có thể cấu hình chất lượng phát lại trên máy nghe nhạc Walkman hoặc điện thoại thông minh Xperia. Xác nhận thông số kỹ thuật và phương pháp hoạt động trên thiết bị của bạn.

  Đối với SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43

  1. Kết nối loa với ổ điện AC thông qua bộ chuyển đổi AC USB có bán trên thị trường và tắt loa.
  2. Trong khi nhấn giữ nút +(âm lượng), nhấn nút  (BLUETOOTH) cho đến khi  đèn báo (BLUETOOTH) nhấp nháy màu xanh lam.
   • Khi cài đặt được chuyển thành chế độ Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định), đèn báo (BLUETOOTH) sẽ nhấp nháy 3 lần màu xanh dương.
   • Khi cài đặt được chuyển thành chế độ Priority on sound quality (Ưu tiên chất lượng âm thanh),  đèn báo (BLUETOOTH) sẽ nhấp nháy hai lần màu xanh dương.

  LƯU Ý:

  • Bạn cũng có thể sử dụng Music Center (SongPal) để xác nhận và lập cấu hình chất lượng phát lại (codec). Chọn SBC (Ưu tiên kết nối ổn định).
  • Bạn cũng có thể cấu hình chất lượng phát lại trên máy nghe nhạc Walkman hoặc điện thoại thông minh Xperia. Xác nhận thông số kỹ thuật và phương pháp hoạt động trên thiết bị của bạn.

  Đối với GTK-XB60, GTK-XB90

  1. Nhấn nút  (nguồn) để bật loa. Đèn báo nguồn bật sáng màu xanh lá.
  2. Nhấn nút FUNCTIONPAIRING (CHỨC NĂNG GHÉP NỐI) nhiều lần cho đến khi đèn báo Bluetooth bật sáng màu xanh dương.


  3. Giữ nút + và đồng thời nhấn FUNCTIONPAIRING (CHỨC NĂNG GHÉP NỐI). Khi chuyển sang chế độ SBC (Ưu tiên kết nối ổn định), đèn báo AUDIO IN sẽ nhấp nháy một lần.
   Nếu đèn báo AUDIO IN nhấp nháy 3 lần thì có nghĩa là loa đang ở chế độ AUTO (Ưu tiên chất lượng âm thanh). Lặp lại bước 2 để thiết đặt chính xác.

  Bạn cũng có thể cấu hình chất lượng phát lại trên máy nghe nhạc Walkman hoặc điện thoại thông minh Xperia. Xác nhận thông số kỹ thuật và phương pháp hoạt động trên thiết bị của bạn.

  Đối với SRS-XB12

  1. Kết nối loa với ổ điện thông qua bộ chuyển đổi AC USB.
  2. Bật loa.
  3. Đồng thời nhấn và giữ nút + và  (nguồn)PAIRING (GHÉP NỐI) trong 2 giây. Khi loa chuyển sang chế độ Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định), đèn báo Bluetooth sẽ nhấp nháy 3 lần.
   Nếu đèn báo Bluetooth nhấp nháy 2 lần thì có nghĩa là loa đang ở chế độ Priority on sound quality (Ưu tiên chất lượng âm thanh). Lặp lại bước 3 để cài đặt chính xác.

  Bạn cũng có thể cấu hình chất lượng phát lại trên máy nghe nhạc Walkman hoặc điện thoại thông minh Xperia. Xác nhận thông số kỹ thuật và phương pháp hoạt động trên thiết bị của bạn.