ID bài viết : 00229269 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Không có âm thanh phát ra khi sử dụng kết nối Bluetooth trên Glass Speaker

  Hãy kiểm tra như sau.

  • Kiểm tra để đảm bảo đèn báo Bluetooth ở mặt đáy của loa đang bật sáng.
   hình ảnh đèn báo BLUETOOTH
  • Tăng mức âm lượng của loa và thiết bị kết nối.
  • Nếu loa được kết nối với máy tính chạy phần mềm phát nhạc, hãy khởi động lại phần mềm phát nhạc.
  • Sau khi lắp cáp âm thanh vào loa, nhấn nút BLUETOOTH/PAIRING (BLUETOOTH/GHÉP NỐI) ở mặt đáy của loa hoặc ngắt kết nối thiết bị với cổng AUDIO IN của loa.
  • Kết nối Bluetooth sẽ bị ngắt nếu nhạc được phát qua mạng Wi-Fi hoặc với nút (Push & Play).
   Nếu kết nối không được tự động thiết lập lại, hãy nhấn nút BLUETOOTH/PAIRING (BLUETOOTH/GHÉP NỐI) ở mặt đáy của loa để kết nối lại.
  • Tắt chức năng Bluetooth của thiết bị kết nối, sau đó bật lại.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy xóa thông tin thiết bị được kết nối qua Bluetooth rồi ghép nối lại.