ID bài viết : 00052754 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi có thể chụp ảnh trong khi đang quay phim không?

    Máy ảnh không thể chụp ảnh trong quá trình quay phim.

    Một giải pháp thay thế đó là, bạn có thể chuyển những đoạn phim của bạn vào máy vi tính bằng cách sử dụng phần mềm PlayMemories Home™  để chụp lại những hình ảnh trong video capture still images from the video