ID bài viết : 00052761 / Sửa lần cuối : 10/05/2022

Làm thế nào để chụp một bức ảnh từ một đoạn video bằng cách sử dụng phần mềm PlayMemories Home.

   

  1. Trong cửa sổ PlayMemories Home, nhấn vào biểu tượng Edit.
  2. Từ danh sách chỉnh sửa hình ảnh thả xuống, chọn Save Frame.
  3. Chọn video mà bạn muốn chụp ảnh từ đó và nhấn nút Add.
  4. Trong cửa sổ Save Frame, di chuyển thanh trượt để chọn khung mà bạn muốn chụp và nhấn nút Save.
  5. Trong cửa sổ Picture Saved, nhấn nút OK.