ID bài viết : 00083100 / Sửa lần cuối : 27/06/2014

Lấy nét phông nền thay đổi sau khi chụp ảnh hoặc quay phim.

    Khi quay phim, các thiết lập khẩu độ có thể được kiểm soát tùy thuộc vào chế độ ghi. Vì giá trị khẩu độ có thể thay đổi trong khi quay video, làm mờ phông nền (chiều sâu) cũng có thể thay đổi sau mỗi lần quay.

    Để kiểm tra mức độ mờ của ảnh tĩnh, nhấn nút Preview. Giá trị khẩu độ được hiển thị trên màn hình LCD hoặc kính ngắm.